پنجشنبه, ۱۴ مهر, ۱۴۰۱ / 6 October, 2022
مجله ویستا

هرگز به غرض عشق من آلوده نگردد


هرگز به غرض عشق من آلوده نگردد    چشمم به کف پای کسی سوده نگردد
آلوده نیم چون دگران این هنرم هست    کز صحبت من هیچکس آلوده نگردد
پروانه‌ام و عادت من سوختن خویش    تا پاک نسوزم دلم آسوده نگردد
با بلهوس از پاکی دامان تو گفتم    تا باز به دنبال تو بیهوده نگردد
وحشی ز غمش جان تو فرسود عجب نیست    جانست نه سنگست که فرسوده نگردد


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدارنیوزروزنامه آرمان ملیسایر منابعسایت فراروسایت نامه نیوزخبرگزاری صدا و سیماسایت الفسایت عصرایرانسایت اکوایرانخبرگزاری برنا