یکشنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ / 10 December, 2023
مجله ویستا

درون دل به غیر از یار و فکر یار کی گنجد


درون دل به غیر از یار و فکر یار کی گنجد    خیال روی او اینجا در او اغیار کی گنجد
ز حرف و صوت بیرونست راز عشق من با او    رموز عشق وجدانیست در گفتار کی گنجد
من و آزردگی از عشق او حاشا معاذلله    دلی کز مهر پر باشد در او آزار کی گنجد
به رطل بخت یک خمخانه می ساقی که بر لب نه    به ظرف تنگ من این باده‌ی بسیار کی گنجد
چه جای مرهم راحت دل بیمار وحشی را    بجز حسرت در آن دل کز تو شد افکار کی گنجد


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانسایت انرژی پرسروزنامه همشهریسایت دیجیاتوسایت نورنیوزوبگردیخبرگزاری ایلناسایت تاپ نازسایت جمارانسایت اصلاحات نیوز