شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

درون دل به غیر از یار و فکر یار کی گنجد


درون دل به غیر از یار و فکر یار کی گنجد    خیال روی او اینجا در او اغیار کی گنجد
ز حرف و صوت بیرونست راز عشق من با او    رموز عشق وجدانیست در گفتار کی گنجد
من و آزردگی از عشق او حاشا معاذلله    دلی کز مهر پر باشد در او آزار کی گنجد
به رطل بخت یک خمخانه می ساقی که بر لب نه    به ظرف تنگ من این باده‌ی بسیار کی گنجد
چه جای مرهم راحت دل بیمار وحشی را    بجز حسرت در آن دل کز تو شد افکار کی گنجد


همچنین مشاهده کنید

سایت مشرقخبرگزاری صدا و سیماروزنامه توسعه ایرانیروزنامه دنیای اقتصادسایت تاپ نازسایت ارانیکوسایت بیتوتهروزنامه شهروندسایت دیپلماسی ایرانیسایت سلام نو