شنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 21 May, 2022
مجله ویستا

توزیع جمعیت در ایران


   توزيع جمعيت در ايران
توزيع جمعيت در بخش‌هاى مختلف کشور بايد براساس شرايط منحصر به فرد منطقه و وضعيت اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى منطقه باشد براى سنجش توزيع جمعيت با داشتن مساحت آن مى‌توان تراکم جمعيت را محاسبه نمود برابر فرمول:
d = p/s
با توجه به روند افزايش جمعيت ايران طبق سرشمارى‌هاى انجام شده ميزان تراکم حسابى جمعيت در مناطق مختلف کشور روز به روز افزايش داشته است. با توجه به جدول جمعيت استان‌هاى کشور در سال ۸۰ - ۱۳۷۵ شش استان پرجمعيت کشور در سال ۱۳۷۵ عبارت بوده‌اند از آذربايجان شرقى، اصفهان، تهران، خراسان، فارس و مازندران و در سال ۱۳۸۰ عبارت بوده‌اند از: آذربايجان شرقى، اصفهان، تهران، خراسان، خوزستان و مازندران و شش استان کم جمعيت کشور در سال ۱۳۷۵عبارت بوده‌اند از: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختيارى، سمنان و يزد، در فرآيند توسعه به‌طور اعم، بخش‌هائى از کشور داراى شرايط منحصر به فردى هستند و استعدادهاى بالقوه‌اى دارند که اين ويژگى‌ها و استعدادها توجه و برنامه‌ريزى خاصى را مى‌طلبد. که متأسفانه در عرصه ملى، برنامه‌ريزى‌هاى کلان ناديده گرفته مى‌شود. و با يک ديد يکسان انگارانه طرح‌هائى ارائه مى‌شود که مى‌بايست در تمام کشور به يک نحو انجام شوند، لکن مفيدتر اين است که با توجه به ويژگى‌هاى هر منطقه طرحى خاص براى آن در نظر گرفته شود.
  جدول جمعيت استان‌هاى کشور در سال ۱۳۸۰-۱۳۷۵
استان مساحت جمعيت (هزار)
۱۹۹۶-۱۳۷۵
تراکم جمعيت ۱۳۷۵ جمعيت (هزار) ۲۰۰۱-۱۳۸۰ تراکم جمعيت ۱۳۸۰
کل کشور ۱،۶۴۳،۸۴۱ ۶۰،۰۵۵ ۳۶،۵ ۶۵،۵۴۰ ۴۰
آذربايجان‌شرقى ۴۷،۸۳۰ ۳،۳۲۶ ۶۹،۵ ۳،۳۷۸ ۷۰،۶
آذربايجان‌غربى ۳۹،۴۸۷ ۲،۴۹۶ ۶۳ ۲،۷۷۵ ۷۰
اردبيل ۱۷،۸۸۱ ۱،۱۶۹ ۶۵ ۱،۲۰۴ ۶۷
اصفهان ۱۰۷،۰۲۷ ۳،۹۲۳ ۳۶،۵ ۴،۳۱۷ ۴۰
ايلام ۲۰،۱۵۱ ۴۸۸ ۲۴ ۵۵۱ ۲۷
بوشهر ۲۳،۱۹۱ ۷۴۴ ۳۲ ۷۹۷ ۳۴
تهران ۳۰،۷۹۴ ۱۰،۳۴۴ ۳۳۶ ۱۱،۶۸۹ ۳۷۹،۵
چهارمحال و بختارى ۱۶،۲۰۱ ۷۶۱ ۴۷ ۷۹۴ ۴۹
خراسان ۳۰۲،۷۶۶ ۶،۰۴۸ ۲۰ ۶،۰۹۵ ۲۰
خوزستان ۶۳،۲۳۸ ۳،۷۴۷ ۵۹ ۴،۵۰۷ ۷۱
زنجان ۲۴،۳۱۲ ۹۰۱ ۳۷ ۹۳۷ ۳۸،۵
سمنان ۹۶،۸۱۶ ۵۰۱ ۵ ۵۶۴ ۶
سيستان و بلوچستان ۱۷۸،۴۳۱ ۱،۷۲۳ ۱۰ ۲،۸۰۶ ۱۶
فارس ۱۲۲،۴۱۶ ۳،۸۱۷ ۳۱ ۴،۱۳۵ ۳۴
قزوين ۱۰،۹۷۸ ۹۶۸ ۸۸ ۱،۰۶۶ ۹۷
قم ۱۱،۲۳۷ ۸۵۳ ۷۶ ۹۷۱ ۸۶
کردستان ۲۹،۱۵۱ ۱،۳۴۶ ۴۶ ۱،۴۹۲ ۵۱
کرمان ۱۸۱،۸۱۴ ۲،۰۰۴ ۱۱ ۲،۲۱۵ ۱۲
کرمانشاه ۲۴،۷۴۱ ۱،۷۷۹ ۷۲ ۱،۹۶۲ ۷۹
کهکيلويه و بويراحمد ۱۵/۵۶۳ ۵۴۴ ۳۵ ۶۲۸ ۴۰
گلستان ۲۲،۰۲۴ ۱،۴۲۶ ۶۴ ۱،۵۵۵ ۷۰،۶
گيلان ۱۴،۱۰۶ ۲،۲۴۲ ۱۵۹ ۲،۳۱۰ ۱۶۴
لرستان ۲۸،۳۹۲ ۱،۵۸۴ ۵۶ ۱،۶۷۲ ۵۹
مازندران ۲۱،۵۰۱ ۲،۶۰۲ ۱۲۱ ۲،۷۴۳ ۱۲۸
مرکزى ۲۹،۴۰۶ ۱،۲۲۹ ۴۲ ۱،۳۰۱ ۴۴
هرمزگان ۷۱،۱۹۳ ۱،۰۶۲ ۱۵ ۱،۲۳۶ ۱۷
همدان ۱۹،۵۴۷ ۱،۶۷۸ ۸۶ ۱،۷۱۹ ۸۸
يزد ۷۳،۴۶۷ ۷۵۱ ۱۰ ۸۴۱ ۱۱


همچنین مشاهده کنید

سایت اکوایرانسایت زومیتخبرگزاری تسنیمسایت مجله شبکهخبرگزاری ایرناسایت دیدارنیوزسایت اقتصادنیوزخبرگزاری ایسناسایت سلام نوسایر منابع