جمعه, ۱۰ تیر, ۱۴۰۱ / 1 July, 2022
مجله ویستا

عشق کو تا شحنه‌ی حسرت به زندانم کشد


عشق کو تا شحنه‌ی حسرت به زندانم کشد    انتقال عهد فارغ بالی از جانم کشد
بر در میخانه من خواهم که آید غمزه مست    گه میانم گیرد و گاهی گریبانم کشد
پر نگاهی کو که چون بر دل گشاید تیر ناز    از پی هم سد نگه تازد که پیکانم کشد
سرمه‌ای خواهم که جز یک رو نبینم ، عشق کو    تا به میل آتشین در چشم گریانم کشد
گلشن شوقی هوس دارم که رضوان از بهشت    بر در باغ آید و سوی گلستانم کشد
وعده گاهی کو که چون نومید برخیزم ز وصل    دست امید وفای وعده دامانم کشد
در کدامین چشم جویم آن نگاه بردگی    کاشکارا گویدم برخیز و پنهانم کشد
آن غزالی را که وحشی خواهد ار واقع شود    دهر بس نیت که از طبع غزلخوانم کشد


همچنین مشاهده کنید

سایت تجارت نیوزسایت تابناکخبرگزاری ایلناسایت ورزش سهروزنامه آرمان ملیسایت مثلث آنلاینسایت مشرقسایت بیتوتهخبرگزاری ایسناروزنامه شرق