یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

دل از عشق کهن بگرفت از نو دلستانی کو


دل از عشق کهن بگرفت از نو دلستانی کو    قفس بر هم شکست این مرغ، خرم بوستانی کو
نگاه گرم آتش در حریف انداز می‌خواهم    بر این دل کز محبت سرد شد آتش فشانی کو
می‌دوشینه از سر رفت و یک عالم خمار آمد    حریف تازه و بزم نو و رطل گرانی کو
کمند پاره در گردن گریزانست نخجیری    بخواهد جست ازین آماجگه چابک عنانی کو
مذاق تلخ دارم وحشی از زهری که می‌دانی    حدیث تلخ تا کی بشنوم شیرین زبانی کو


همچنین مشاهده کنید

سایت فرادیدسایت الفسایت انرژی پرسسایت رویداد 24سایت عصرایرانسایت ساعدنیوزسایت فراروسایت نامه نیوزروزنامه تعادلسایت زومیت