یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

کس به بزم دلبران از دور گردان پیش نیست


کس به بزم دلبران از دور گردان پیش نیست    قرب نزدیکان مجلس حرف و صوتی بیش نیست
در صلات عاشقان دوری و تنهاییست رکن    گو قضا کن طاعت خود هر که اینش کیش نیست
ما نکو دانیم طور حسن دور افتاده دوست    قرب ارزانی به مشتاقی که دور اندیش نیست
بر سر خوانند نزدیکان ولیکن لطف شاه    منتظر جز بر ره دریوزه‌ی درویش نیست
انگبین زهر هلاک تست با دوری بساز    ای مگس مرگ تو در نوش است اندر نیش نیست
دلبران وحشی حکیمانند ضایع کی کنند    مرهم خود را بر آن دل کز محبت ریش نیست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری صدا و سیماسایت سلام نوسایت آفتاب نیوزسایت الفسایت دیجیاتوروزنامه ایرانسایت اصلاحات نیوزسایت دیدارنیوزسایت انصاف نیوزخبرگزاری فارس