سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۴۰۲ / 5 December, 2023
مجله ویستا

هنوز عاشقی‌و دلرباییی نشدست


هنوز عاشقی‌و دلرباییی نشدست    هنوز زوری و زور آزماییی نشدست
هنوز نیست مشخص که دل چه پیش کسیست    هنوز مبحث قید و رهاییی نشدست
دل ایستاده به دریوزه‌ی کرشمه، ولی    هنوز فرصت عرض گداییی نشدست
ز اختلاط تو امروز یافتم سد چیز    عجب که داعیه‌ی بیوفاییی نشدست
همین تواضع عام است حسن را با عشق    میان ناز و نیاز آشنایی نشدست
نگه ذخیره‌ی دیدار گو بنه امروز    که هست فرصت و طرح جداییی نشدست
هنوز اول عشق است صبر کن وحشی    مجال رشکی و غیرت فزاییی نشدست


همچنین مشاهده کنید

سایت جهان صنعت نیوزسایت تجارت نیوزخبرگزاری ایرناخبرگزاری برناسایت رکناسایت بیتوتهسایر منابعسایت همشهری‌آنلاینسایت انتخابروزنامه ابتکار