یکشنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۱ / 26 June, 2022
مجله ویستا

دلی و طاقت سد آه آتشین دارم


دلی و طاقت سد آه آتشین دارم    همین منم که دل و طاقت چنین دارم
نعوذباله اگر بگذری به جانب غیر    تو می‌خرامی و من رشک بر زمین دارم
به راندن از تو شکایت کنم خدا مکناد    شکایت ار کنم آزار بیش ازین دارم
محیط جانب من بین و عذر رفته بخواه    که سخت رخش گریزی به زیر زین دارم
مکن تغافل و مگذارم از کمند برون    که صید بیشه‌ی بسیار در کمین دارم
بیا بیا که تو از عافیت گریزانی    که من گمان یکی عشق آفرین دارم
کدام صبر و چه طاقت چه دین و دل وحشی    ازو نه صبر و نه طاقت نه دل نه دین دارم


همچنین مشاهده کنید

سایت الفروزنامه تعادلخبرگزاری تحلیل بازارسایت دیدارنیوزسایت دیجیاتوروزنامه ابتکارخبرگزاری فارسروزنامه ایرانسایت مثلث آنلاینروزنامه همشهری