شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

در اول عشق و جنون آهم ز گردون بگذرد


در اول عشق و جنون آهم ز گردون بگذرد    آغاز کردم اینچنین، انجام آن چون بگذرد
لیلی که شد مجنون ازو دور از خرد سد مرحله    کو تا ز عشق روی تو سد ره ز مجنون بگذرد
ای آنکه پرسی حال من وه چون بود حال کسی    کزدیده هر دم بر رخش سد جدول خون بگذرد
از دل برآید شعله‌ای کاتش به عالم در زند    هر گه که در خاطر مرا آن جامه گلگون بگذرد
وحشی که شد گوهرفشان در وصف عقد گوهرش    نبود عجب کز نظم او از در مکنون بگذرد


همچنین مشاهده کنید

سایت آفتاب نیوزخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24خبرگزاری فارسسایت دیدارنیوزروزنامه آفتاب یزدسایت ورزش سهسایت اعتماد آنلاینسایت الفسایت رکنا