یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱ / 22 May, 2022
مجله ویستا

حیوانات و پرندگان


- شب اسم حشرات و جانوران موذى را نبايد آورد چون ممکن است پيدا بشوند.
- رتيل کسى را بزند جفت او مى‌رود بالاى در خانه انتظار مى‌کشد تا وقتى که نعش آنکس را از در بيرون مى‌برند خودش را روى تابوت بيندازد.
- براى جلوگيرى از ساس هرگاه يکى از آنها را بگيرند و بسوزانند باقى ساس‌ها مى‌ترسند و فرار مى‌کنند.
- آدم که شپش بخورد ميمون مى‌شود.
- افعى را با دست چپ بگيرند نمى‌زند.
- وقت تحويل نوروز خرخاکى در دست بگيرند خوش آيند است.
- اگر دو آجر نديده را در جاى نم‌ناک روى هم بگذارند از آن عقرب توليد مى‌شود.
- عنکبوت جلو هر کس بيايد پولدار مى‌شود.
- سالى که مگس و گنجشک زياد باشد در آن سال ناخوشى نمى‌آيد.
- يک وجب از سر مار و يک وجب از دم مار بزنند و ميانش را پخته بخورند براى قوت کمر خوب است و زهرمار به آنکس کارگر نمى‌شود.
- براى آنکه مار و عقرب و رتيل را دور کنند اين افسوس را بلند مى‌خوانند: اعوذب برب السها و السيهه من شر کل عقرب و رتيلا وحية شجاً شجاً قرنياً قرنياً يا نوح و سه‌بار دو دست را محکم به هم مى‌زنند و معتقدند که تا هر جا صداى دست برود مار و عقرب از آنجا نمى‌توانند بگذرند (۱).
(۱) . پس فريضه است سروش پشت بر خواندن تا (آن) شب از همه آفتاب‌ها ايمن باشد و خرف‌تر و مار کژدم بر وى گزندى نتواند کردن.
به هر خانه که شب سروش پشت بخوانند باد بدان خانه دمد شب در آن خانه از دزدان و بدان و ديوان چيزى بد نتوانند کرد.
سروش تا آن روز آن خانه نگاه مى‌دارد.
- يک بال مگس درد است و يکيش شفا، وقتى که در خوراک مى‌افتد بال شفا را بالا مى‌گيرد بايد بال شفا را نيز در آن غذا فرو ببريد و بعد غذا را بخورند تا ضررى نبينند.
- هرکس قورباغه را بکشد دستش بى‌نمک مى‌شود.
- مار که دنبال کسى بکند بايد آنکس از هفت جوى آب بگذرد.
- مار سفيد صاحب خانه است نبايد کشت.
- زنبور را بخواهند از اطاق بيرون کنند مى‌گويند: سير و سرکه.
- لاک پشت:
ابراهيم را دشمنانش وعده گرفتند و لاى‌ پلو سگ گذاشتند، ابراهيم که از در وارد مى‌شود مى‌گويد؛ چخه! و سگ از لاى پلو زنده شده فرار مى‌کند. صاحب‌خانه از زور خجالت مى‌رود خودش را زير لاوک پنهان مى‌کند، وقتى مى‌روند او را پيدا کنند لاوک به پشت او چسبيده بوده.
- کبوتر يا کريم در خانه باشد خوب است.
- صبح ديدن هدهد و روباه خوب است.
- صبح ديدن کلاغ و کبک بد است هرگاه دو کلاغ ببينند شگون دارد.
- جغد را که به بينند بايد بگويند: ميمنت خانم خوش‌آمدى عروسى است.
- جغد گريه بکند خوش يمن است و خنده بکند بديمن است.
- مرغى که تخم دو زرده بکند آمد نيامد دارد.
- خروس که بى‌وقت بخواند بايد کشت يا بخشيد وگرنه صاحب آن مى‌ميرد. به ورايت ديگر بنده آزاد کن است.
- خروس سفيد را نبايد کشت فرشته است.
- مرغ پر تکان دهد بار مى‌آيد.
- نگه داشتن طوطى آمد نيامد دارد.
- کلاغ که صبح زود غارغار بکند خبر از راه دور مى‌رسد و يا مسافر مى‌آيد بايد بگويند: خوش خبر باشى کاغذ از مسافر مى‌آيد.
- مرغ و گوسفند را نبايد غروب کشت چون آهشان گير است.
- بلبل در سال هفت بچه مى‌گذارد يکى از آنها بلبل مى‌شود و باقى ديگر سسک مى‌شوند.
- مرغى که کرچ مى‌شود يک پر او را از سوراخ بينى‌اش مى‌گذرانند.
- لانهٔ سبز قبا را نبايد خراب کرد.
- جغد سر راه کسى را ببرد بديمن است.
- اگر گنجشگ را زياد چنگ مالى بکنند و به آن دست بزنند و يا ماچ بکنند گربه او را مى‌گيرد.
- مرغ و ماکيان که در خانه باشند خوب است چون هرگاه قضا بلا متوجه يک نفر از اهل خانه بشود به جان آن مى‌خورد و بايد هميشه آنها را سير نگه داشت.
- ابابيل خوراکش باد است.
- لانهٔ چلچله را هر کس خراب بکند سر سال مى‌ميرد.
- کبوتر در شيروانى و سقف لانه بگذارد ثواب دارد.
- مرغ حق:
با خواهرش سر ارث دعوايش مى‌شود چون او مى‌خواسته دو بهره ببرد و يکى بدهد به خواهرش ولى خواهرش قهر کرده فرار مى‌نمايد و برادرش مرغ حق مى‌شود و از آن‌وقت به انتظار خواهرش مى‌گويد: بى‌بى‌جون دو تا تو يکى من.
- گنجشک:
مى‌گويند که جيک‌جيک اين حيوان نفرين به فاطمه‌زهرا است به اين جهت مستحسن است که گنجشک را آزار بدهند و لانه‌اش را به هم بزنند و بچه‌اش را بگيرند و به دست اطفال بسپارند.
- خروس و کبوتر که صبح مى‌خوانند با خدا مناجات مى‌کنند.
- ديدن اسب سفيد مراد است.
- نگه داشتن گور خر بديمن است.
- خون سگ و گربه شوم است.
- خرگوش در خانه باشد آمد نيامد دارد.
- سگ هفت جان دارد.
- گربه که جلو در دست و رو بشويد مهمان مى‌آيد.
- گربه که رو به کسى خودش را بخاراند غم به دل آنکس مى‌آيد.
- گربه مرده را بادى از ديوار خانه بيرون انداخت.
- آب که به گربه بپاشند پشت دست زگيل در مى‌آورد.
- گربه سياه جن است هر کس به او آزار برساند غشى مى‌شود.
- گربه به خانه عادت مى‌گيرد و سگ به صاحبش.
- هوا که آفتاب باشد و باران بيايد نشان اين است که گرگ مى‌زايد.
- گرگ از آدم لخت مى‌ترسد.
- کينه شترى تا چهل سال طول مى‌کشد.
- کفتار:
'معروف است که براى صيد کفتار دفى و سازى نزديک سوراخ آن برند و يا دو سنگ بر هم زنند و يکى با لحنى مطرب همى ‌گويد: کفتار در خانه است؟ و ديگرى جواب دهد: کفتار در خانه نيست و کم‌کم سوراخ را فراخ کرده دست و پاى کفتار بربندد' .
- فيل هميشه ياد هندوستان را مى‌کند به اين جهت بايد مدام کلنگ به سر او بزنند.
- شتر:
يکى از مهمانان حضرت ابراهيم از او مى‌رنجد. از جانب خدا ندا مى‌رسد که چرا مهمان را رنجانيدي؟ حضرت برخاسته دنبال مهمان مى‌رود و او را سوار شتر مى‌بيند و با شتر او را بلند کرده روى دوشش مى‌گذارد، در ميان راه شتر ادرارش مى‌گيرد و اين وقت ملکى آلت تناسل او را به عقب منحرف مى‌کند تا حضرت آلوده نشود.
(صادق هدايت ـ نيرنگستان)


همچنین مشاهده کنید

سایت زومیتخبرگزاری تسنیمسایت ورزش سهخبرگزاری فارسسایت انتخابسایت مثلث آنلاینخبرگزاری مهرسایت خبرآنلاینروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری ایرنا