پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

خوش است بزم ولی پر ز خائن راز است


خوش است بزم ولی پر ز خائن راز است    سخن به رمز بگویم که غیر، غماز است
که بر خزانه‌ی این رازهای پنهان زد؟    که قفل تافته افتاده است و در باز است
به اعتماد کس ای غنچه راز دل مگشای    که بلبل تو به زاغ و زغن هم آواز است
نه زخم ماست همین از کمان دشمن و بس    که دوست نیز کمان ساز و ناوک انداز است
زمان قهقهه‌ی کبک ، خوش دراز کشید    مجال گریه‌ی خونین و چنگل باز است
حذر ز وحشت این آستانه کن وحشی    غبار بال بر افشان که وقت پرواز است


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانسایت دیپلماسی ایرانیسایت ورزش سهروزنامه شرقسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناروزنامه ابتکارخبرگزاری مهرسایت الفسایت انتخاب