شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

هست از رویت مرا سد گونه حیرانی هنوز


هست از رویت مرا سد گونه حیرانی هنوز    وز سر زلف تو انواع پریشانی هنوز
سوخت دل از داغ و داغم بار جانسوز آنچنان    جان بر آمد از غم و غم همدم جانی هنوز
ای که گویی پیش او اظهار درد خویش کن    خوب می‌گویی ولی او را نمی‌دانی هنوز
گرچه عمری شد که کشت از درد استغنا مرا    در رخش پیداست آثار پشیمانی هنوز
وحشی از طرز سخن بگذر که اینجا عام نیست    طرز خاص نکته پردازان کاشانی هنوز


همچنین مشاهده کنید

سایت آفتاب نیوزخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24خبرگزاری فارسسایت دیدارنیوزروزنامه آفتاب یزدسایت ورزش سهسایت اعتماد آنلاینسایت الفسایت رکنا