پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

دور از چمن وصل یکی مرغ اسیرم


دور از چمن وصل یکی مرغ اسیرم    ترسم که شوی غافل و در دام بمیرم
خواهم که شوم ازنظر لطف تو غایب    هر چند که پر دردم و بسیار حقیرم
گر آب فراموشی ازین بیشتر آید    ترسم که فرو شوید از آن لوح ضمیرم
جان کرد وداع تن و برخاست که وحشی    بنشین تو که من در قدم موکب میرم


همچنین مشاهده کنید

سایت فراروسایت مشرقسایت تابناکسایت مثلث آنلاینسایت همشهری‌آنلاینسایت تاپ نازخبرگزاری باشگاه خبرنگارانروزنامه تعادلسایت ارانیکوسایت اکوایران