دوشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۴۰۲ / 5 June, 2023
مجله ویستا

دور از چمن وصل یکی مرغ اسیرم


دور از چمن وصل یکی مرغ اسیرم    ترسم که شوی غافل و در دام بمیرم
خواهم که شوم ازنظر لطف تو غایب    هر چند که پر دردم و بسیار حقیرم
گر آب فراموشی ازین بیشتر آید    ترسم که فرو شوید از آن لوح ضمیرم
جان کرد وداع تن و برخاست که وحشی    بنشین تو که من در قدم موکب میرم


همچنین مشاهده کنید

سایت فرادیدسایت مجله شبکهروزنامه آرمان ملیسایت چیدانهسایت دیدبان ایرانسایت ساعدنیوزخبرگزاری فارسسایت همشهری‌آنلاینروزنامه شهروندسایت پارسینه