پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
مجله ویستا

غره وجه سلبت قلب جمیع البشر


غره وجه سلبت قلب جمیع البشر    ضاء بها اذ ظهرت باطن لیل کدر
انی وجدت امراه اوصفه تملکهم    او قمراء محتجباء تحت حجاب الفکر
داخله خارجه شارقه بارقه    صورتها کالبشر خلقتها من شرر
حین نأت تنقصنی حین دنت ترقصنی    کادسنا برقتها یذهب نور البصر
قامتها عالیه قیمتها غالیه    غمزتها ساحره ریقتها من سکر
هدهدها من سباء اتحفنا من نبً    مندیها اخبرنی غیبنی کالخبر
قلت لروح القدس ما هی قل لی عجباً    قال اما تعرفها تلک لا حدی الکبر
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت خبرآنلاینسایت انتخابسایت دیپلماسی ایرانیسایت تابناکسایت رویداد 24