جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

ناز برگیرد کمان در وقت ترکش بستنت


ناز برگیرد کمان در وقت ترکش بستنت    فتنه پاکوبان شود هنگام ابرش جستنت
لاله آتشناک رویاند ز آب و خاک دشت    ز آب خوی رخساره از گرد سواری شستنت
پیش دست و قبضه‌ات میرم که خوش مردم کش است    در کمان ناز تیر دلبری پیوستنت
تا چه آتشها کند بر هر سر کویی بلند    شوخی طبع تو و یک جا دمی نشستنت
وحشیم من جای من میدانگه نخجیر تست    نیستم صیدی که باید کشت و باید خستنت


همچنین مشاهده کنید


خبرگزاری مهرسایت آفتاب نیوزسایر منابعخبرگزاری ایسناروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت مشرقسایت عصرایرانخبرگزاری ایرناسایت نامه نیوز