پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

صبرم نماند و نیست دگر تاب فرقتم


صبرم نماند و نیست دگر تاب فرقتم    خوش بر سر بهانه نشسته‌ست طاقتم
من مرد حمله‌ی سپه هجر نیستم    گیرم که استوار بود پای جرأتم
زندان بی در است کدورتسرای هجر    من چون در این طلسم فتادم به حیرتم
جایز نداشته‌ست کسی هجر دائمی    من مفتی مسائل کیش محبتم
وحشی منم مورخ زندانیان هجر    زیرا که دیر ساله‌ی زندان حسرتم


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایلناسایت مثلث آنلاینسایت مشرقسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه آفتاب یزدروزنامه ایرانروزنامه ابتکارروزنامه دنیای اقتصادسایت آفتاب نیوزسایت ارانیکو