دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

ای غایت عیش این جهانی


ای غایت عیش این جهانی    ای اصل نشاط و شادمانی
گر روح بود لطیف روحی    ور جان باشد عزیز جانی
گفتی که چگونه‌ای تو بی‌ما    دور از تو بتا چنان که دانی
از درد تو سخت ناتوانم    رنجی برگیر اگر توانی
کردیم به پرسشی قناعت    زین بیش همی مکن گرانی
گر دست‌رسی بدی به بوسی    کاری بودی هزارگانی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه ایرانسایت الفروزنامه سازندگیسایت ورزش سهسایت آفتاب نیوز