پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

با غیر دوش اینهمه گردیدنش چه بود


با غیر دوش اینهمه گردیدنش چه بود    و ز زهر چشم جانب ما دیدنش چه بود
آن ناز چشم کرده سر صلح اگر نداشت    از دور ایستادن و خندیدنش چه بود
اظهار قرب اگر نه غرض بود غیر را    از من ره حریم تو پرسیدنش چه بود
گر وعده‌ی وصال نبودش به دیگران    بی وجه تند گشتن و رنجیدنش چه بود
وحشی اگر نبود زما یار ما به تنگ    بی موجبی به جنگ رسانیدش چه بود


همچنین مشاهده کنید

سایت نامه نیوزسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکوسایت خبرآنلاینسایت انصاف نیوزسایت شفقناسایت عصرایرانسایت تاپ نازروزنامه شرقخبرگزاری مهر