پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

مرغ ما دوش سراینده‌ی بستانی بود


مرغ ما دوش سراینده‌ی بستانی بود    داشت گلبانگی و معشوف گلستانی بود
دیده کز نعمت دیدار نبودش سپری    مگسی بود که مهمان سرخوانی بو
دست امید که یک بار نقابی نکشید    بود دور از سر و نزدیک به دامانی بود
آنکه از تشنگیش بود گذر بر ظلمات    تف نشان جگرش چشمه‌ی حیوانی بود
ریشه تفسیده‌ی گیاهی ز لب کوثر رست    که ز ابرش هوس قطره‌ی بارانی بود
خویش را ساخته آماده سد شعله خسی    گرم همصحبتی آتش سوزانی بود
بود وحشی که ز رخسار تو شد قافیه سنج    یا نواساز گلی مرغ خوش الحانی بود


همچنین مشاهده کنید

سایت تجارت نیوزروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری ایلناسایت نامه نیوزسایت ورزش سهسایت تاپ نازسایت دیپلماسی ایرانیسایت رویداد 24خبرگزاری ایسناسایت برترینها