سه شنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۱ / 24 May, 2022
مجله ویستا

آنکه هرگز یاد مشتاقان به مکتوبی نکرد


آنکه هرگز یاد مشتاقان به مکتوبی نکرد    گر چه گستاخیست می‌گوییم پرخوبی نکرد
با وجود کاروان مصر کز هم نگسلد    یوسفی دارم که هرگز یاد یعقوبی نکرد
کشت ما را هجر و یاری بر در سلطان وصل    جامه‌ی خون بسته‌ی ما بر سر چوبی نکرد
دورم از مطلب همان با آنکه هرگز هیچکس    اینقدرها جهد در تحصیل مطلوبی نکرد
با بلایی چون بلای هجر عمری کرد صبر    آنچه وحشی کرد هرگز هیچ ایوبی نکرد


همچنین مشاهده کنید

سایت دیپلماسی ایرانیروزنامه شهروندسایت اکوایرانسایت زومیتخبرگزاری تسنیمروزنامه همشهریسایت مثلث آنلاینروزنامه دنیای اقتصادروزنامه آفتاب یزدسایت مشرق