جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

عشق گو بی عزتم کن ، عشق و خواری گفته‌اند


عشق گو بی عزتم کن ، عشق و خواری گفته‌اند    عاشقی را مایه‌ی بی اعتباری گفته‌اند
کوه محنت بر دلم نه منتت بر جان من    عاشقی را رکن اعظم بردباری گفته‌اند
پای تا سر بیم و امیدم که طور عشق را    غایت نومیدی و امیدواری گفته‌اند
پیش من هست احتراز از چشم و دل از غیر دوست    آنچه اهل تقویش پرهیزکاری گفته‌اند
راست شد دل با رضای یار و ، رست از هجر و وصل    آری آری راستی و رستگاری گفته‌اند
من مرید عشق گر ارشاد آن شد حاصلم    آن صفت کش نام موت اختیاری گفته‌اند
زیستن فرعست وحشی ، اصل پاس دوستیست    جان و سر سهلست اول حفظ یاری گفته‌اند


همچنین مشاهده کنید


سایت فرادیدروزنامه تعادلسایت شفقناسایت مجله شبکهسایت اکوایرانسایت فراروخبرگزاری مهرروزنامه توسعه ایرانیروزنامه همشهریسایت تاپ ناز