یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

گر چه دوری می‌کنم بی‌صبر و آرامم هنوز


گر چه دوری می‌کنم بی‌صبر و آرامم هنوز    می‌نمایم اینچنین وحشی ولی رامم هنوز
باورش می‌آید از من دعوی وارستگی    خود نمی‌داند که چون آورده در دامم هنوز
اول عشق و مرا سد نقش حیرت در ضمیر    این خود آغاز است تا خود چیست انجامم هنوز
من به سد لطف از تو ناخرسند و محروم این زمان    از لبت آورده سد پیغام دشنامم هنوز
صبح و شام از پی دوانم روز تا شب منتظر    همرهی با او میسر نیست یک گامم هنوز
من سراپا گوش کاینک می‌گشاید لب به عذر    او خود اکنون رنجه می‌دارد به پیغامم هنوز
وحشی این پیمانه نستانی که زهر است این نه می    باورت گر نیست دردی هست در جامم هنوز


همچنین مشاهده کنید

سایت آفتاب نیوزسایت فرادیدسایت اقتصادنیوزسایت نامه نیوزسایت جمارانسایت ساعدنیوزسایت فرازدیلیروزنامه آرمان ملیسایت ورزش سهسایت اعتماد آنلاین