چهارشنبه, ۱۶ آذر, ۱۴۰۱ / 7 December, 2022
مجله ویستا

دوش پر عربده‌ای بود و نه آنست امروز


دوش پر عربده‌ای بود و نه آنست امروز    نگهش قاصد سد لطف نهانست امروز
حسنش آنست ولی خود نه همانست بلی    بودی آفت دل ، راحت جانست امروز
روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم    حرف ما و تو چه محتاج زبانست امروز
شرح رازی که میان من و او خواهد بود    بیش از حوصله‌ی نطق و بیانست امروز
تا چه ها بر سر و دستار حریفان گذرد    زان می‌تند که در رطل گرانست امروز
بر کمان می‌کشد آن غمزه‌ی خدنگی که مپرس    ای خوشا سینه‌ی وحشی که نشانست امروز


همچنین مشاهده کنید

سایت تجارت نیوزروزنامه شهروندروزنامه توسعه ایرانیسایت ورزش سهسایت اقتصاد 24سایت دیدبان ایرانسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری مهرسایت آفتاب نیوزسایت دیپلماسی ایرانی