جمعه, ۱۷ آذر, ۱۴۰۲ / 8 December, 2023
مجله ویستا

دوش پر عربده‌ای بود و نه آنست امروز


دوش پر عربده‌ای بود و نه آنست امروز    نگهش قاصد سد لطف نهانست امروز
حسنش آنست ولی خود نه همانست بلی    بودی آفت دل ، راحت جانست امروز
روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم    حرف ما و تو چه محتاج زبانست امروز
شرح رازی که میان من و او خواهد بود    بیش از حوصله‌ی نطق و بیانست امروز
تا چه ها بر سر و دستار حریفان گذرد    زان می‌تند که در رطل گرانست امروز
بر کمان می‌کشد آن غمزه‌ی خدنگی که مپرس    ای خوشا سینه‌ی وحشی که نشانست امروز


همچنین مشاهده کنید

سایت جهان صنعت نیوزروزنامه همشهریسایت دنده 6سایت سلام نوسایت انتخابسایت دیدبان ایرانسایت چی بپوشمسایت فراروسایت باتوخبرگزاری ایسنا