سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

آنچه بر من در غم آن نامسلمان می‌رود


آنچه بر من در غم آن نامسلمان می‌رود    بالله ار با موئمن اندر کافرستان می‌رود
دل به دلال غمش دادم به دستم باز داد    گفت نقدی ده که این با خاک یکسان می‌رود
آنچنان بی‌معنیی کارم به جان آورد و رفت    این سخن در یار بی‌معنی نه در جان می‌رود
گفتم از بی‌آبی چشم زمانه‌ست این مگر    پیشت آب من کنون تیره به دستان می‌رود
دل کدامی سگ بود جایی که صد جان عزیز    در رکاب کمترین شاگرد سگبان می‌رود
در تماشاگاه زلفش از پی ترتیب حسن    باد با فرمان روایی هم به فرمان می‌رود
باد باری زلف او را چون به فرمان شد چنین    دیو زلفش گرنه با مهر سلیمان می‌رود
عید بودست آنچه در کشمیر می‌رفتست ازو    کار این دارد که اکنون در خراسان می‌رود
در میان آتش دل گرچه هر شب تا به روز    جانم از یاد لبش در آب حیوان می‌رود
هر زمان گوید چه خارج می‌رود اکنون ز من    دم نمی‌یارم زدن ورنه فراوان می‌رود
آب لطف از جانب او می‌رود با انوری    بلکه از انصاف و عدل و داد سلطان می‌رود
خسرو آفاق ذوالقرنین ثانی سنجر آنک    قیصرش در تحت فرمان همچو خاقان می‌رود
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


خبرگزاری فارسخبرگزاری ایلناروزنامه دنیای اقتصادسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری تسنیم