یکشنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ / 10 December, 2023
مجله ویستا

اینست کزو رخنه به کاشانه‌ی من شد


اینست کزو رخنه به کاشانه‌ی من شد    تاراجگر خانه‌ی ویرانه من شد
اینست که می‌ریخت به پیمانه‌ی اغیار    خون ریخت چو دور من و پیمانه‌ی من رشد
اینست که چشم تر من ابر بلا ساخت    سیل آمد و بنیاد کن خانه‌ی من شد
اینست که چون دید پریشانی من ، گفت :    وحشی مگر اینست که دیوانه‌ی من شد


همچنین مشاهده کنید





خبرگزاری ایرناسایت رویداد 24سایت مشرقسایت پارسینهسایت باتوسایت فرازدیلیسایت انرژی پرسسایت چیدانهسایت مجله شبکهسایت انصاف نیوز