پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

ای دل بی جرم زندانی، تو در بندی هنوز


ای دل بی جرم زندانی، تو در بندی هنوز    آرزو کردت به این حال آرزومندی هنوز
کوه اگر بودی ز جا رفتی بنازم حوصله    اینهمه آزردگی داری و خرسندی هنوز
وقت نامد کز جنون این بند از هم بگسلی    اله اله ، بسته آن سست پیوندی هنوز
با همه خدمت چه بودی گر پذیرفتی ترا    شرم بادت زین غلامی، بی خداوندی هنوز
خنده‌ات بر خود نیامد پاره‌ای بر خود بخند    از لب او چشم در راه شکرخندی هنوز
تا به کی این تیشه خواهی زد به پای خود بس است    این کهن نخل تمنا را نیفکندی هنوز
ساده دل وحشی که می‌داند ترا احوال چیست    وین گمان دارد که گویا قابل پندی هنوز


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانسایت دیپلماسی ایرانیسایت ورزش سهروزنامه شرقسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناروزنامه ابتکارخبرگزاری مهرسایت الفسایت انتخاب