شنبه, ۱۱ آذر, ۱۴۰۲ / 2 December, 2023
مجله ویستا

ما را میازار اینهمه چندین جفا بر ما مکن


ما را میازار اینهمه چندین جفا بر ما مکن    آغاز عشق است ای پسر اینها مکن اینها مکن
ول یاری بدان رسمی‌ست خوبان را کهن    ای از همه بی رحم تر رسم نوی پیدا مکن
گاهی نگاهی می‌کنی آن هم به چندین خشم و ناز    گو کارها یکباره شو این چشم هم بالا مکن
مشهور شهری گشته‌ای وحشی چه رسوایی‌ست این    چندین به کوی او مرو خود را دگر رسوا مکن


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانسایت چی بپوشمسایت ورزش سهسایت جهان صنعت نیوزسایت عصرایرانسایت ساعدنیوزروزنامه ابتکارسایت رویداد 24سایت فرازدیلیسایت خبرآنلاین