جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

حسنت اندر جهان نمی‌گنجد


حسنت اندر جهان نمی‌گنجد    نامت اندر دهان نمی‌گنجد
راز عشقت نهان نخواهد ماند    زانکه در عقل و جان نمی‌گنجد
با غم تو چنان یگانه شدم    که دل اندر میان نمی‌گنجد
طمع وصل تو ندارم ازآنک    وعده‌ات در زبان نمی‌گنجد
آخر این روزگار چندان ماند    که دروغی در آن نمی‌گنجد
روی پنهان مکن که راز دلم    بیش از این در نهان نمی‌گنجد
گویی از نیکویی رخ چو مهم    در خم آسمان نمی‌گنجد
چه عجب شعر انوری را نیز    معنی اندر بیان نمی‌گنجد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری مهرروزنامه سازندگیخبرگزاری ایرنا