پنجشنبه, ۱۸ خرداد, ۱۴۰۲ / 8 June, 2023
مجله ویستا

هجران رفیق بخت زبون کسی مباد


هجران رفیق بخت زبون کسی مباد    خصمی چنین دلیر به خون کسی مباد
یارب حریف گرم کنی همچو آرزو    گرم اختلاط داغ درون کسی مباد
این شعله‌های ظاهر و باطن گداز هجر    پیراهن درون و برون کسی مباد
آن گریه‌های شوق که غلتید کوه از و    سیل بنای صبر و سکون کسی مباد
سد بند شوق پاره کند زور آرزو    یارب که بخت شور و جنون کسی مباد
نعلم به نام جمله‌ی اجزا در آتش است    جادوی او به فکر فسون کسی مباد
وحشی هزار بادیه دورم ز کعبه کرد    این بخت بد که راهنمون کسی مباد


همچنین مشاهده کنید

سایت الفسایر منابعسایت فرادیدسایت رویداد 24سایت نامه نیوزسایت زومیتسایت فرازدیلیروزنامه همشهریسایت ساعدنیوزسایت تجارت نیوز