پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

قدر اهل درد صاحب درد می‌داند که چیست


قدر اهل درد صاحب درد می‌داند که چیست    مرد صاحب درد، درد مرد، می‌داند که چیست
هر زمان در مجمعی گردی چه دانی حال ما    حال تنها گرد، تنها گرد، می‌داند که چیست
رنج آنهایی که تخم آرزویی کشته‌اند    آنکه نخل حسرتی پرورد می‌داند که چیست
آتش سردی که بگدازد درون سنگ را    هرکرا بودست آه سرد، می‌داندکه چیست
بازی عشقست کاینجا عاقلان در شش درند    عقل کی منصوبه‌ی این نرد می‌داند که چیست
قطره‌ای از باده‌ی عشقست سد دریای زهر    هر که یک پیمانه‌ی زین می‌خورد، می‌داند که چیست
وحشی آنکس را که خونی چند رفت از راه چشم    علت آثار روی زرد می‌داند که چیست


همچنین مشاهده کنید

سایت الفوبگردیروزنامه ابتکارخبرگزاری اسپوتنیکسایت انصاف نیوزسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایسناسایت رکناسایت شفقناسایت همشهری‌آنلاین