جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

خوش آن نیاز که رفع حیا تواند کرد


خوش آن نیاز که رفع حیا تواند کرد    نگاه را به نگاه آشنا تواند کرد
خوش آن نگاه که در آشنایی اول    شروع در سخن مدعا تواند کرد
خوش آن غرور که وام دو سد جواب سلام    به یک کرشمه‌ی ابرو ادا تواند کرد
خوش آن ادا که هزاران هزار وعده ناز    به نیم جنبش مژگان روا تواند کرد
خوش آن فریب که در عین تیغ راندنها    علاج دعوی سد خونبها تواند کرد
خوش است طرز اداهای خاص با وحشی    خوش آن که پیروی طرز ما تواند کرد


همچنین مشاهده کنید


خبرگزاری ایسناسایت تجارت نیوزخبرگزاری اسپوتنیکسایت الفسایت اکوایرانسایت سلام نوسایت اقتصادنیوزسایت شفقناسایت فرادیدروزنامه همشهری