شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

چه کم می‌گردد از حشمت بلاگردان نازم کن


چه کم می‌گردد از حشمت بلاگردان نازم کن    نگاهی چند ناز آلوده در کار نیازم کن
درخت میوه‌ای داری صلای میوه‌ای میزن    ولی اندیشه از گستاخی دست درازم کن
به دیوانش مرا کاری فتاد ای لطف پنهانی    یکی زان شیوه‌های پیش خدمت کار سازم کن
برون آور ز جیبت آن عنایتها که می‌دانی    کلیدی وز در زندا ن غم این قفل بازم کن
به هیچم می‌توان کردن تسلی گر دلت خواهد    نمی‌گویم که خاص از شیوه‌های دلنوازم کن
حجابست اینکه خالی می‌کند پهلوی ما از تو    به یک جانب فکن این شرم، و رفع احترازم کن
ز من برخاست تکلیف از جنون عشق بت وحشی    ببر دیوانگی از طبع و تکلیف نمازم کن


همچنین مشاهده کنید

سایت سلام نوخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت فراروسایت اکوایرانسایت تابناکسایت ارانیکوسایت رویداد 24خبرگزاری صدا و سیماسایت نمناکروزنامه ایران