جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

کوسه


  منوچهر مطیعی تهرانی
کوسه در رویاهای ما نوعاً دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم او نزدیک نشوید خطری ایجاد نمی‌کند. چنانچه در خواب خود را با کوسه‌ای رو‌به‌رو ببینید با دشمنی مواجه می‌شوید. اگر کوسه به شما حمله کرد و آسیب رساند خوب نیست ولی اگر گریختید امنیت حاصل می‌کنید. اگر فقط ترسیدید زیان می‌بینید. اگر کوسه را کشتید بر دشمن پیروز می‌شوید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت عصرایرانروزنامه اعتمادوبگردیروزنامه خراسانسایت رویداد 24روزنامه ابتکارسایت همشهری‌آنلاینسایت آفتاب نیوزخبرگزاری ایرناخبرگزاری مهر