سه شنبه, ۲۵ مرداد, ۱۴۰۱ / 16 August, 2022
مجله ویستا

سوی بزمت نگذرم از بس که خوارم کرده‌ای


سوی بزمت نگذرم از بس که خوارم کرده‌ای    تا نداند کس که چون بی اعتبارم کرده‌ای
چون بسوی کس توانم دید باز از انفعال    اینچنین کز روی مردم شرمسارم کرده‌ای
ناامیدم بیش از این مگذار خون من بریز    چون به لطف خویشتن امیدوارم کرده‌ای
تو همان یاری که با من داشتی سد التفات    کاین زمان با سد غم و اندوه یارم کرده‌ای
ای که می‌پرسی بدینسان کیستی زار و نزار    وحشیم من کاینچنین زار و نزارم کرده‌ای


همچنین مشاهده کنید

روزنامه دنیای اقتصادسایت انصاف نیوزسایت سلام نوسایت نامه نیوزسایت دیدبان ایرانسایت الفخبرگزاری باشگاه خبرنگارانوبگردیسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری مهر