سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۴۰۲ / 6 June, 2023
مجله ویستا

بردری ز آمد شد بسیار آزاریم هست


بردری ز آمد شد بسیار آزاریم هست    گر خدا صبری دهد اندیشه کاریم هست
صبر در می‌بندند اما نیستم ایمن ز شوق    خانه‌ی پر رخنه‌ی کوتاه دیواریم هست
گر شود ناچار و دندان بر جگر باید نهاد    چاره خود کرده‌ام جان جگر خواریم هست
کی گریزم از درت اما ز من غافل مباش    گر توام خواهی که بفروشی خریداریم هست
گر چه ناید بنده‌ای چون من به کار کس ولی    نقش دیوارم ولیکن پای رفتاریم هست
جز در دولتسرای وصل تو هر جا روم    در حسابی هستم و قدری و مقداریم هست
حرمت من گر نداری حرمت عشقم بدار    خود اگر هیچم دل و طبع وفا داریم هست
کوری چشم رقیبان زان گلستان امید    نیست گر دامان پر گل ، چشم پرخاریم هست
وحشی اظهار وفا کردست خون او مریز    ور مدد خواهی به خون ، دست آشنا یاریم هست


همچنین مشاهده کنید

سایت برترینهاسایت نورنیوزسایت زومیتسایت بیتوتهروزنامه ابتکارسایت رویداد 24روزنامه شرقسایت الفسایت اقتصادنیوزروزنامه تعادل