شنبه, ۱۱ آذر, ۱۴۰۲ / 2 December, 2023
مجله ویستا

چه شود گرم نوازی به عنایت خطابی


چه شود گرم نوازی به عنایت خطابی    نه اگر برای لطفی به بهانه‌ی عتابی
ته پای جان شکاری دل من به خون زند پر    چو کبوتری که افتد به تصرف عقابی
چو منش رکاب بوسم چه سبک عنان سواری    چو به غیر همعنان شد چو بلا گران رکابی
همه خرقه‌ی صلاحم شده خارخار و گل گل    ز میی که داغ آن می نرود به هیچ بابی
بگذار درس دانش که نهایتی ندارد    ز کتاب عشق وحشی بنویس یک دو بابی


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانسایت ساعدنیوزسایت تابناکسایت برترینهاسایت جهان صنعت نیوزسایت فرازدیلیسایت دیدارنیوزسایت نامه نیوزسایت اقتصادنیوزسایت پارسینه