دوشنبه, ۱۳ آذر, ۱۴۰۲ / 4 December, 2023
مجله ویستا

سبوی باده‌ای گویا به هر پیمانه‌ای خوردی


سبوی باده‌ای گویا به هر پیمانه‌ای خوردی    ندارد یک خم این مستی مگر خمخانه‌ای خوردی
نه دأب آشنایانست با هم رطل پیمودن    تو این می گوییا در صحبت بیگانه‌ای خوردی
نهادی سر به بد مستی و با دستار آشفته    به بازار آمدی خوش باده‌ی رندانه‌ای خوردی
به حکمت باده خور جانان بدان ماند که این باده    به بی باکی چو خود خوردی نه با فرزانه‌ای خوردی
شراب خون دل گرمی ندارد ورنه ای وحشی    تو می‌دانی چه می‌ها دوش از پیمانه‌ای خوردی


همچنین مشاهده کنید

سایت جمارانسایت دنده 6سایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری برناروزنامه ابتکارسایت بیتوتهسایت رکناخبرگزاری تحلیل بازارروزنامه دنیای اقتصادسایت تابناک