جمعه, ۷ مهر, ۱۴۰۲ / 29 September, 2023
مجله ویستا

مشورت با غمزه چشمت را پی تسخیر کیست


مشورت با غمزه چشمت را پی تسخیر کیست    باز این تدبیر بهر جان بی تدبیر کیست
دست یاری کاستین مالیده جیب ما گرفت    جیب ما بگذاشت تا دیگر گریبانگیر کیست
ای خدنگ غمزه ضایع کن به ما هم ناوکی    تا بداند جان ما آماجگاه تیر کیست
این غرور نازیاد از بندی نو میدهد    حسن را در دست استغنا سر زنجیر کیست
بنده‌ای چون من که خواهد از تو قیمت یک نگاه    آورد گر دیگری در بیعش از تقصیر کیست
نام گو موقوف کن وحشی که این طومار شوق    هست گویا کز زبان عجز بی تأثیر کیست


همچنین مشاهده کنید

سایت الفسایت مثلث آنلاینخبرگزاری برناسایت چیدانهسایت تابناکسایت پارسینه پلاسسایت مشرقروزنامه ابتکارسایت اقتصاد 24سایت آفتاب نیوز