چهارشنبه, ۱۵ تیر, ۱۴۰۱ / 6 July, 2022
مجله ویستا

چه لطفها که در این شیوه نهانی نیست


چه لطفها که در این شیوه نهانی نیست    عنایتی که تو داری به من بیانی نیست
کرشمه گرم سال است ، لب مکن رنجه    که احتیاج به پرسیدن زبانی نیست
رموز کشف و کرامات سالکان طریق    ورای رمز شناسی و نکته دانی نیست
به هر که خواه نشین گر چه این نه شیوه تست    که از تو در دل ما راه بدگمانی نیست
مرا ز کیش محبت همین پسند افتاد    که گر چه هست سد آواز سرگرانی نیست
تو خون مرده‌ی وحشی چرا نمیریزی    بریز تا برود ، آب زندگانی نیست


همچنین مشاهده کنید





سایت بیتوتهسایر منابعسایت خبرآنلاینسایت آفتاب نیوزسایت تاپ نازسایت همشهری‌آنلاینروزنامه شهروندخبرگزاری ایرناخبرگزاری ایلناسایت اکوایران