دوشنبه, ۱۳ آذر, ۱۴۰۲ / 4 December, 2023
مجله ویستا

آمد آمد حسن در رخش غرور انگیختن


آمد آمد حسن در رخش غرور انگیختن    اینک اینک عشق می‌آید به شور انگیختن
هر کرا کحل محبت چشم جان روشن نساخت    روز حشرش همچنان خواهند کور انگیختن
پا به حرمت نه در این وادی که موسی حد نداشت    گرد نعلین از تجلیگاه طور انگیختن
رسم بزم ماست دود از دل بر آوردن نخست    سوختن چون عود و از مجمر بخور انگیختن
دست کردن در کمر با عشق کاری سهل نیست    فتنه‌ای نتوان ز بهر خود به زور انگیختن
عرصه‌ی عشق و حریف ما چنین منصوبه باز    سخت بازی چیست بازیهای دور انگیختن
خیز و دامن برفشان وحشی که کار دهر نیست    جز غبار فتنه و گرد فتور انگیختن


همچنین مشاهده کنید

روزنامه تعادلسایت انصاف نیوزسایت بیتوتهسایت باتوسایت رویداد 24سایت نی نی بانخبرگزاری برناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت فرادید