چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
مجله ویستا

چون تو مستغنی ز دل بودی دل آرایی چه بود


چون تو مستغنی ز دل بودی دل آرایی چه بود    بر دل و جان ناز را چندین تقاضایی چه بود
در تصرف چون نمی‌آورد حسنت ملک دل    این حشر بردن به اقلیم شکیبایی چه بود
مشکلی دارم بپرسم از تو ، یا از یارتو    جلوه‌ی خوبی چه و منع تماشایی چه بود
بود چون در کیش خوبی عیب عاشق داشتن    جرم چشم ما چه باشد عرض زیبایی چه بود
گشته بودم مستعد عشق ، تقصیر از تو شد    آنچه باشد کم مرا زاسباب رسوایی چه بود
از پی رم کرده آهویی که پنداری‌پرید    کس نمی‌پرسد مراکاین دشت پیمایی چه بود
گر مرا می‌کرد بدخو همنشینیهای خاص    وحشی اکنون حال من در کنج تنهایی چه بود


همچنین مشاهده کنید

سایت اکوایرانروزنامه شهروندسایت فراروسایت عصرایرانروزنامه دنیای اقتصادسایت اعتماد آنلاینروزنامه شرقسایت ارانیکوسایت مشرقسایت سلام نو