جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

آیینه‌ی جمال ترا آن صفا نماند


آیینه‌ی جمال ترا آن صفا نماند    آهی زدیم و آینه‌ات را جلا نماند
روزی که ما ز بند تو آزاد می‌شدیم    بودند سد اسیر و یکی مبتلا نماند
دیگر من و شکایت آن بی وفا کز او    هیچم امیدواری مهر و وفا نماند
سوی مصاحبان تو هرگز کسی ندید    کز انفعال چشم تو بر پشت پا نماند
وحشی ز آستانه‌ی او بار بست و رفت    از ضعف چون تحمل بار جفا نماند


همچنین مشاهده کنید


خبرگزاری مهرسایت آفتاب نیوزسایر منابعخبرگزاری ایسناروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت مشرقسایت عصرایرانخبرگزاری ایرناسایت نامه نیوز