یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

آیینه‌ی جمال ترا آن صفا نماند


آیینه‌ی جمال ترا آن صفا نماند    آهی زدیم و آینه‌ات را جلا نماند
روزی که ما ز بند تو آزاد می‌شدیم    بودند سد اسیر و یکی مبتلا نماند
دیگر من و شکایت آن بی وفا کز او    هیچم امیدواری مهر و وفا نماند
سوی مصاحبان تو هرگز کسی ندید    کز انفعال چشم تو بر پشت پا نماند
وحشی ز آستانه‌ی او بار بست و رفت    از ضعف چون تحمل بار جفا نماند


همچنین مشاهده کنید

سایت سلام نوسایت همشهری‌آنلاینسایت اصلاحات نیوزسایت باتوسایت خبرآنلاینسایت آفتاب نیوزسایر منابعخبرگزاری ایسناسایت پارسینهسایت انرژی پرس