جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

کسی خود جان نبرد از شیوه‌ی چشم فسون سازت


کسی خود جان نبرد از شیوه‌ی چشم فسون سازت    دگر قصد که داری ای جهانی کشته‌ی نازت
نمی‌دانم که باز ای ابر رحمت بر که می‌باری    که بینم در کمینگاه نظر سد ناوک اندازت
همای دولتی تا سایه بر بام که اندازی    خوشا بخت بلندی را که سوی اوست پروازت
چه گفتم ، اله ، اله آنچنان سرکش نیفتادی    که آساید کسی در سایه‌ی سرو سرافرازت
من آن روز آستان بوسیدم و بار سفر بستم    که سر درخانه‌ی جان کرد عشق خانه پردازت
ز وحشی فاش شد رازی که حسنت داشت پنهانی    بکش او را که اشک و آه او کردند غمازت


همچنین مشاهده کنید


خبرگزاری صدا و سیماسایت مجله شبکهخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه ایرانروزنامه تعادلسایت اکوایرانوبگردیسایت فرادیدسایت دیدبان ایران