پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 19 May, 2022
مجله ویستا

شد صرف عمرم در وفا بیداد جانان همچنان


شد صرف عمرم در وفا بیداد جانان همچنان    جان باختم در دوستی او دشمن جان همچنان
هر کس که آمد غیر ما در بزم وصلش یافت جا    ما بر سر راه فنا با خاک یکسان همچنان
عمریست کز پیش نظر بگذشت آن بیدادگر    ما بر سر آن رهگذر افتاده حیران همچنان
حالم مپرس ای همنشین بی طره‌ی آن نازنین    آشفته بودم پیش ازین هستم پریشان همچنان
وحشی بسی شب تا سحر بودم پریشان، دیده تر    باقی‌ست آن سوز جگر وان چشم گریان همچنان


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینسایت اکوایرانسایت نمناکسایر منابعسایت برترینهاخبرگزاری مهرروزنامه شهروندسایت عصرایرانسایت رویداد 24روزنامه آرمان ملی