چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
مجله ویستا

هرگزم یارب از آن دیدار مهجوری مباد


هرگزم یارب از آن دیدار مهجوری مباد    این نگاه دور را از روی او دوری مباد
من کجا و رخصت آن بزم دانم جای خویش    دیگران هم رخصت ار خواهند دستوری مباد
هر مرض کز عشق پیش آمد علاجش بر منست    لیک جانم را ز درد رشک و رنجوری مباد
چشم غارت کرده را صعب است از دیدار دوخت    هیچ عاشق را الهی هرگز این کوری مباد
جوهر حسن تو کنج خانه‌ی آباد نیست    بر بنای جان وحشی نام معموری مباد


همچنین مشاهده کنید

روزنامه آفتاب یزدروزنامه ایرانسایر منابعسایت تاپ نازروزنامه شهروندسایت نامه نیوزسایت اکوایرانسایت آفتاب نیوزروزنامه همشهریسایت تجارت نیوز