شنبه, ۱۱ آذر, ۱۴۰۲ / 2 December, 2023
مجله ویستا

تو خون به کاسه‌ی من کن که غیرتاب ندارد


تو خون به کاسه‌ی من کن که غیرتاب ندارد    تنک شراب ستم ظرف این شراب ندارد
چه دیده‌ای و درین چیست مصلحت که نگاهت    تمام خشم شد و رخصت عتاب ندارد
تو زود رنج تغافل پرست ، وه چه بلندی    چه گفته‌ام که سلامم دگر جواب ندارد
به خشکسال وفا رستی ای گیاه محبت    بریز برگ که ابر امید آب ندارد
دل بلاکش وحشی که خو به داغ تو کرده    اگر به آتش دوزخ رود عذاب ندارد


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینسایت اعتماد آنلاینسایت عصرایرانخبرگزاری تسنیمسایت الفسایت بیتوتهسایت اقتصاد 24سایت دیدبان ایرانسایت انرژی پرسخبرگزاری ایرنا