دوشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۱ / 27 June, 2022
مجله ویستا

تو خون به کاسه‌ی من کن که غیرتاب ندارد


تو خون به کاسه‌ی من کن که غیرتاب ندارد    تنک شراب ستم ظرف این شراب ندارد
چه دیده‌ای و درین چیست مصلحت که نگاهت    تمام خشم شد و رخصت عتاب ندارد
تو زود رنج تغافل پرست ، وه چه بلندی    چه گفته‌ام که سلامم دگر جواب ندارد
به خشکسال وفا رستی ای گیاه محبت    بریز برگ که ابر امید آب ندارد
دل بلاکش وحشی که خو به داغ تو کرده    اگر به آتش دوزخ رود عذاب ندارد


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت ورزش سهسایت دیپلماسی ایرانیسایت مشرقخبرگزاری ایرناخبرگزاری تسنیمسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری مهرسایت اقتصادآنلاینسایت نامه نیوز