سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۴۰۲ / 5 December, 2023
مجله ویستا

به راز عشق زبان در میان نمی‌باشد


به راز عشق زبان در میان نمی‌باشد    زبان ببند که آنجا بیان نمی‌باشد
میان عاشق و معشوق یک کرشمه بس است    بیان حال به کام و زبان نمی‌باشد
دل رمیده‌ی من زخم دار صید گهیست    که زخم صید به تیر و کمان نمی‌باشد
از آن روایی بازار کم عیارانست    که در میان محک امتحان نمی‌باشد
اگر به من نشوی مهربان درین غرضیست    کسی به خلق تو نامهربان نمی‌باشد
به عالمی که منم منتهای غصه مپرس    که قطع مدت و طی زمان نمی‌باشد
زبان به کام مکش وحشی از فسانه‌ی عشق    بگو که خوشتر ازین داستان نمی‌باشد


همچنین مشاهده کنید

سایت بیتوتهسایت چی بپوشمسایت تابناکسایت اقتصادنیوزسایت پارسینهسایت اکوایرانخبرگزاری برناروزنامه تعادلروزنامه توسعه ایرانیسایت نامه نیوز