پنجشنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۱ / 26 May, 2022
مجله ویستا

کاری نشد از پیش و ز کف نقد بقا شد


کاری نشد از پیش و ز کف نقد بقا شد    این نقد بقا چیست که بیهوده فنا شد
اظهار محبت به سگ کوی تو کردیم    گفتیم مگر دوست شود دشمن ما شد
دل خون شد و از دیده‌ی خونابه فشان رفت    تا رفته‌ای از دیده چه گویم که چها شد
با جلوه‌ی حسنت چه کند این تن چون کاه    انوار تجلیست کزان کوه ز پا شد
رفتیم به خواب غم از افسانه‌ی وحشی    او را که به عشرتگه ما راهنما شد


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تسنیمروزنامه شهروندسایت اقتصادنیوزسایت فرادیدسایت الفروزنامه آفتاب یزدسایت انتخابسایت ارانیکوسایت فراروسایت برترینها