شنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۹۸ / 17 August, 2019
مجله ویستا

سر بارندگی دارد دو چشم تند بار من


سر بارندگی دارد دو چشم تند بار من    که فتح‌الباب هجرانست و تحویل نگار من
مرا چون ماه در عقرب خوش آمد روی و زلف او    از آن نیکی نمیبینم، که بد بود اختیار من
من آن چرخم، که از جانست مهرم در میان دل    من آن صبحم، که از اشکست پروین در کنار من
مرا روی چو تقویمست و به روی جدولی خونین    که حکم آن نشد، منسوخ چون تقویم پار من
سرم را اتصالی هست کلی با خیال او    از آن سر در نمی‌آرد به دوش بردبار من
خبر ده ز اجتماع او تنم را، تا برون آید    به استقبال روی او دل و صبر و قرار من
پیاپی مایلست این دل به قرب نقطه‌ی خالش    دریغ ار خارج از مرکز نیفتادی مدار من!
به سرحد وصالش گر زوجهی راه میابم    شرف هم خانه میگردد دگر با روزگار من
چو ماه از عقده‌ی زلفش مگر دارد خسوف آن رخ؟    که از آغاز تاثیرش زمستان شد بهار من
چو دانستی کز آن تست بیت‌المال دل یکسر    به سهم‌الغیب آن غمزه بگو: تا کیست یار من
طریق اجتماعی نیست دل را با فرح بی‌تو    ازان چون عقله‌ی زلف تو منکوسست کار من
ز اشکم نقطه میراند غمت بر تختهای رخ    که در هنگامها گوید نهان و آشکار من
فلکها را رصد کردم من، ای ماه و نپندارم    کزیشان چون تو خورشیدی بتابد بر دیار من
تو اصطرلاب این دل را بگردان در شعاع رخ    ببین تا ارتفاع مهر چندست از شمار من؟
از آن خاک اوحدی را گر نهی بر جبهه اکلیلی    به شعری میبرد شعر چو در شاهوار من
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
خبرگزاری یورونیوزسایت تابناکسایت فراروخبرگزاری ایرناخبرگزاری فارس