چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
مجله ویستا

بازم زبان شکر به جنبش درآمدست


بازم زبان شکر به جنبش درآمدست    نیشکر امید ز باغم بر آمدست
آن دولتی که می‌طلبیدیم در به در    پرسیده راه خانه و خود بر در آمدست
ای سینه زنگ بسته دلی داشتی کجاست    آیینه‌ات بیار که روشنگر آمدست
تا بامداد کوس بشارت زدیم دوش    غم را ازین شکست که بر لشکر آمدست
از من دهید مژده به مرغ شکر پرست    کاینک ز راه قافله‌ی شکر آمدست
وحشی تو هرگز اینهمه شادی نداشتی    گویا دروغهای منت باور آمدست


همچنین مشاهده کنید

روزنامه توسعه ایرانیسایت ساعدنیوزروزنامه ابتکارسایت الفسایت مجله شبکهخبرگزاری فارسسایت نمناکروزنامه همشهریسایت رویداد 24روزنامه تعادل